اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/09
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 28,662 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 28,640 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/09
کل خالص ارزش دارائی ها 12,951,439,240,206 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 28,640 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 28,690 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 28,662 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 452,221,420

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/05

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، ندا رضائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان