اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/25
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 36,173 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 36,154 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/25
کل خالص ارزش دارائی ها 85,058,644,366,042 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,154 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,124 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 36,173 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,352,721,420

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/05

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، آرش پناهي يرزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان