برگزاری مجمع مورخ 1398/05/05

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در روز شنبه مورخ 98/05/05  راس ساعت 15در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:

·        تغییر کارمزد متولی

·        تغییر کارمزد حسابرس

·        تغییر هزینه مجمع

·        تصویب هزینه خدمات سپرده ­گذاری

·        تصویب هزینه نرم افزار

·        تصویب هزینه ثبت و نظارت نزد سازمان

·        سایر موارد