دعوت به مجمع صندوق اعتماد آفرین پارسیان تغییر نوع صندوق

احتراماً به اطلاع میرساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان  در تاریخ ١٣٩9/٠3/06در محل شرکت به آدرس: خ ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نرسیده به میدان شیخ بهایی- نبش کوچه مهران- پلاک ٩٩ برگزار گردید./
دستور جلسه :
تغییر نوع صندوق به درآمد ثابت نوع دوم