برگزاری مجمع سالانه صندوق

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ 06/05/1399 ساعت­ 13:30 بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  •   استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31/02/1399
  • استماع گزارش حسابرس صندوق برای عملکرد سال مالی منتهی به 31/02/1399
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حسابرس صندوق