دعوت به مجمع افزایش سقف صندوق

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه ­گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ 31/04/1399 ساعت­ 11 بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

افزایش سقف صندوق 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل