دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/08/28

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 راس ساعت 13 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تغییر متولی صندوق

• سایر موارد