حاضرین مجمع مورخ 1399/08/28

  • احتراما به استحضار می رساند مجامع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در تاریخ 1399/08/28در ساعات 13 و 14در  محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید. اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد:

1) آقای  جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
2) آقای دهقان به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع
3) خانم همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر مجمع
4 ) آقای شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق
5) خانم شوریه به سمت دبیر مجمع