دعوت به برگزاری مجمع مورخ 1399/10/27

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در روز شنبه مورخ 1399/10/27 راس ساعت 13 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تغییر ترکیب دارایی های صندوق 

• سایر موارد