برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان

  • احتراما به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در تاریخ 16/05/1396 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید. اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد.

1) آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
2) آقای هادی شعبانی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع
3) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر مجمع
4 ) خانم رویا مهدی زاده به نمایندگی از موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق
5) خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع