برگزاری مجمع سالانه صندوق در تاریخ 97/04/11

احتراما به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در روز دو شنبه مورخ 97/04/11 راس ساعت 09 در محل شرکت،واقع در خیابان ملاصدرا،شیخ بهایی شمالی،نبش بن بست مهران پلاک 99،ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.
دستور جلسه:
• تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
• سایر موارد